© 2017 Hogash Studios.

Nežná revolúcia očami novinovej tlače

Večer, 20. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 21. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 21. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Rudé právo, 21. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 22. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Rudé právo, 22. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 22. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 22. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 22. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Rudé právo, 23. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Új szó, 23. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 23. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 23. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 23. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 24. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Új szó, 24. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 24. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 24. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 25. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 26. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 27. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 27. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 27. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 28. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 28. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 28. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 28. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 28. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 29. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 29. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 30. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 30. 11. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Nedeľná PRAVDA, 1. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Smena, 2. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 4. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 7. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 11. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 14. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Rudé právo, 15. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Nedeľná PRAVDA, 15. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Nedeľná PRAVDA, 15. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Verejnosť, 19. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Magazín VN, 21. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Večer, 21. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 21. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Pravda, 22. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Verejnosť, 22. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Verejnosť, 29. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Rudé právo, 30. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač

Východoslovenské noviny, 30. 12. 1989

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, fond: Historická novinová tlač
TOP