© 2017 Hogash Studios.

Časová os

kľúčových udalostí vedúcich k Nežnej revolúcii a pádu komunistického režimu v Československu

Pozri aj

MINULOSŤ
1. august 1975

Helsinské dohody

Podpísanie záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách.

Helsinské dohody podpísalo 33 európskych štátov, spolu s Kanadou a USA. Vo všeobecnosti zaviazali signatárov dodržiavať ľudské a občianske práva a náboženské slobody v praxi, národnú suverenitu, definovali staus quo európskych hraníc sformovaných po druhej svetovej vojne a hospodársku, vedecko-technickú, environmentálnu, ako aj kultúrnu spoluprácu.

Osobitným bodom bolo zaviazanie sa k mierovému riešeniu sporov a vzájomného nezasahovania do vnútorných záležitostí signatárskych krajín.

Zároveň však komunistické krajiny nemienili pretaviť do praxe klauzuly o ľudských právach a ich ochrane, a to aj napriek tomu, že v prípade Československa sa tieto dokumenty stali súčasťou právneho poriadku v štáte.

Nový rok 1977

Charta 77

Opozičné sily v Československu ustanovili Chartu 77 ako neformálne hnutie upozorňujúce na porušovanie ľudských a občianskych práv komunistickým režimom.

Osobitným impulzom pre ustanovenie Charty 77 bol tiež chystaný súdny proces s členmi českej undergroundovej hudobnej skupiny The Plastic People of the Universe.

Jadro Charty 77 tvorili predovšetkým českí intelektuáli ako filozof Jan Patočka, historik a politológ Jiří Hájek a spisovateľ a dramatik Václav Havel.

Zo Slovenska k signatárom patrili napr. spisovateľ Dominik Tatarka, historik Ján Mlynárik, geológ Miklós Duray či politológ Miroslav Kusý. 

Chartu 77 podpísalo v jej začiatkoch 271 signatárov a v rokoch 1977 – 1989 celkovo 1883 signatárov, z toho 50 Slovákov. Jej kľúčový dokument bolo Prehlásenie Charty 77vychádzajúce z podpisu a ratifikácie záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, týkajúceho sa dodržiavania ľudských a občianskych práv a slobôd.

28. január 1977

Anticharta

Jednou z najrozsiahlejších „kontra akcií“ režimu proti Charte 77 bola tzv. Anticharta, dokument s oficiálnym názvom Prehlásenie československých výborov umeleckých zväzov: Za tvorivé činy v mene socializmu a mieru, ktorý z rôznych pohnútok (či už pod nátlakom alebo nie) podpísalo vyše 7000 popredných českých a slovenských osobností kultúrneho a umeleckého života.
20. január 1981

Ronald Reagan prezidentom USA

Do funkcie amerického prezidenta nastúpil Ronald Reagan. Svojou politikou do značnej miery vyostril vzťahy medzi superveľmocami, smerujúce k vzájomnej konfrontácii.
11. marec 1985

Michail Gorbačov na čele ZSSR

Na čelo ZSSR nastúpil Michail Gorbačov. Postupným zavádzaním politiky perestrojky a glasnosti sledoval zreformovanie vnútornej a zahraničnej politiky ako aj hospodársko-ekonomického zázemia v Sovietskom zväze.

To sa zásadne odzrkadlilo v medzinárodných vzťahoch. Primárne šlo o vzťahy Sovietskeho zväzu k západnému bloku, ale aj k vlastným satelitným štátom.

M. Gorbačov uprednostňoval diskusiu a zlepšenie vzťahov pred konfrontáciou. Podľa autorov šlo o pragmatický krok, ktorý súvisel s vyčerpanou ekonomikou a technologickým zaostávaním ZSSR.

jar 1987

Návšteva Gorbačova v Československu

Do Československa začali prenikať informácie o perestrojke a glasnosti. Verejnosť v Československu vkladala značné nádeje do plánovanej štátnej návštevy M. Gorbačova v Československu v apríli.

Očakávania, že M. Gorbačov odsúdi okupáciu z augusta 1968 sa ale nenaplnili. Napriek tomu proklamoval nezasahovanie do vnútorného vývoja socialistických krajín, čím sa fakticky rozchádzal s Brežnevovou doktrínou a dovtedajšou komunistickou politikou, čo nezostalo v radoch verejnosti bez odozvy.

október 1987

Bratislava / nahlas

Značný rozruch spôsobilo vydanie publikácie Bratislava/nahlas, ktorá kriticky poukazovala na stav životného prostredia, kultúrnych pamiatok, služieb a infraštruktúry v Bratislave.

Medzi editorov dokumentu patrili Ján Budaj, Juraj Flamík, Fedor Gál, Eugen Gindl, Mikuláš Huba a Peter Tatár.

december 1987

Jakeš strieda Husáka

Odchod G. Husáka z pozície generálneho tajomníka ÚV KSČ. Na tomto poste bol vystriedaný M. Jakešom.

Ako hlavný dôvod odchodu G. Husáka z funkcie možno uviesť jeho vysoký vek a zdravotný stav. G. Husák ale neodišiel z vrcholovej politiky. Stále ostal prezidentom republiky a členom vedenia ÚV KSČ.

25. marec 1988

Sviečková manifestácia

V Bratislave sa uskutočnila sviečková manifestácia. Bola to kľúčová prednovembrová udalosť spojená s odporom voči vládnucemu režimu.

Na Hviezdoslavovom námestí sa zišlo približne 2000 účastníkov a ďalších približne 6000 až 7000 sa nachádzalo v priľahlých uliciach. Svoj postoj vyjadrili horiacimi sviečkami a modlitbami.

Manifestácia bola zásahom policajných zložiek a vodných diel brutálne potlačená, pričom mnohí účastníci vrátane organizátorov Jána Čarnogurského, Františka Mikloška a Vladimíra Jukla bolo zatknutých a vypočúvaných.

Išlo o prvú verejnú demonštráciu proti režimu v Československu od roku 1969.

1988

Prelomový rok 1988

Spoločenský pohyb bol badateľný aj v ďalšom priebehu roka. V českom prostredí prebehlo niekoľko ďalších demonštrácií, ako napr. 21. augusta na 20. výročie okupácie Československa, či 28. októbra na 70. výročie vzniku 1. ČSR. Obe boli režimom potlačené.

Rok 1988 možno považovať za prelomový aj z hľadiska vnútrostraníckej politiky, ktorá voči tlaku opozície začala pozvoľna ochabovať.

október 1988

Odvolanie predstaviteľov normalizácie

G. Husák vymenoval nového predsedu federálnej vlády Ladislava Adamca, ktorý na tomto poste vystriedal Lubomíra Štrougala. Z funkcií boli v tomto období odvolaní aj ďalší predstavitelia tzv. normalizácie, ako napr. minister zahraničných vecí Bohuslav Chňoupek alebo predseda slovenskej vlády Peter Colotka.

Odchod týchto funkcionárov bol nielen dôsledkom generačnej obmeny, ale aj vnútrostraníckeho boja o moc.

15. – 19. január 1989

Palachov týždeň

Uskutočnila sa séria demonštrácií známa ako Palachov týždeň, alebo Palachiáda. Demonštrácie boli brutálne potlačené.

Potlačenie Palachovho týždňa malo dohru aj v podobe zatýkacej akcie. Zatknutia sa týkali zástupcov početných nezávislých iniciatív, vrátane Václava Havla, ktorý bol ako signatár Charty 77 a účastník protestov, uväznený na štyri mesiace.

máj 1989

Několik vět

Vznikol petičný dokument Několik větAutori textu, okrem Václava Havla tiež Alexandr Vondra a Stanislav Devátý, mali zámer koncipovať text primárne o ľudských právach, nie o politike. Neútočil a nespochybňoval mocenský monopol Komunistickej strany, ale požadoval hlavne dialóg a slobodnú diskusiu, čím nadobudol umiernený charakter.

Několik vět našlo postupne široký ohlas, a to nielen v západnej časti republiky, ale aj na Slovensku. Podľa Jiřího Urbana text nepodpisovali len intelektuáli, disidenti či umelci, ale aj štátni úradníci, robotníci a samotní radoví komunisti. Koncom júna 1989 dokument podpísalo približne 40000 signatárov.

14. august 1989

Zatknutie Bratislavskej päťky

Piati členovia Hnutia za občiansku slobodu Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák, boli 14. augusta 1989 Štátnou bezpečnosťou zatknutí po tom, čo formou listu vláde Slovenskej socialistickej republiky avizovali úmysel uctiť si počas výročia okupácie vojskami Varšavskej zmluvy pamiatku jej obetí.

Následne boli obvinení z trestného činu poburovania podľa §100 trestného zákona. M. Kusý a J. Čarnogurský boli navyše obvinení z trestného činu podvracania republiky podľa § 98 trestného zákona. M. Kusý bol obvinený tiež z trestného činu poškodzovania záujmov republiky v zahraničí podľa § 112 trestného zákona.

október 1989

Proces s Bratislavskou päťkou

Na Slovensku sa začal súdny proces s bratislavskou päťkou. Sprevádzali ho intenzívne protesty a demonštrácie sústredené hlavne pred budovou Justičného paláca v Bratislave.

Medzitým sa v Prahe na Staromestskom námestí 28. októbra, pri príležitosti 71. výročia vzniku 1. ČSR,  konali opäť početné demonštrácie za prepustenie politických väzňov a slobodné voľby, ktoré boli bezpečnosťou a Ľudovými milíciami tvrdo potlačené.

14. november 1989

Pojednávanie s členmi Bratislavskej päťky

Na mestskom súde v Bratislave sa konalo pojednávanie s M. Kusým, A. Seleckým, H. Ponickou a V. Maňákom. Podporu im vyjadrovalo stále viac občanov, a to nielen z radov inteligencie a disentu, ale aj bežných ľudí.

Významnou bola tiež podpora členov Medzinárodnej helsinskej federácie. Na spontánnej demonštrácii pred Justičným palácom sa na podnet občanov po dlhom období verejne vyjadril aj A. Dubček.

15. november 1989

Oslobodenie pre Ponickú, Seleckého a Maňáka

Súd vyniesol nad H. Ponickou, A. Seleckým a M. Maňákom oslobodzujúci rozsudok. Proces s Bratislavskou päťkou bol zároveň posledným politickým procesom na Slovensku.

16. november 1989

Študentský pochod mestom v Bratislave

Študenti zorganizovali v Bratislave pochod mestom, ktorý začal na Hodžovom (vtedy Mierovom) námestí a vyvrcholil pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.

Demonštrujúci študenti sa presunuli pred Ministerstvo školstva SSR, kde sa stretli s ideologickým tajomníkom ÚV KSS Gejzom Šlapkom, ktorý s nimi na mieste diskutoval.

Tento akt možno považovať za úvod Nežnej revolúcie na Slovensku.

17. november 1989

Demonštrácia v Prahe na Národnej triede

V Prahe prebehla demonštrácia pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a zároveň k 50. výročiu smrti študenta Jana Opletala.

Z Albertova sa smerom na Vyšehrad presúvalo približne 25000 študentov, ktorí následne smerovali do centra k Václavskému námestiu. Medzitým narástol počet demonštrujúcich na dvojnásobok.

Na Národnej triede demonštrantom cestu odrezali jednotky Verejnej bezpečnosti a taktiež ich pohotovostné oddiely ťažkoodencov, ktorí proti demonštrujúcim zasiahli obzvlášť brutálnym spôsobom.

Fotomateriál demonštrácia v Prahe 17. novembra 1989.

18. november 1989

Vznik Maďarskej nezávislej iniciatívy

Paralelne na tieto udalosti reagovali aj aktivisti maďarskej menšiny a v Šali vznikla Maďarská nezávislá iniciatíva.

19. november 1989

Ustanovenie OF a VPN

V Činohernom klube v Prahe ustanovili Občianske fórum (ďalej OF), ktorého neformálnym lídrom sa stal Václav Havel.

 

Vo večerných hodinách sa v budove Umeleckej besedy v Bratislave zišlo asi 400 až 500 osobností kultúrneho a intelektuálneho života a ustanovili hnutie Verejnosť proti násiliu (ďalej VPN).

20. november 1989

Študentský protestný štrajk

Študenti Filozofickej fakulty UK vyhlásili protestný štrajk a založili prvý slovenský študentský štrajkový výbor.

K výzvam z Prahy sa pripojili aj herci činohier vo Zvolene, Trnave a Martine.

21. november 1989

Vznik koordinačného výboru VPN a Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl

Vznikol koordinačný výbor VPN. Tvorili ho Ján Budaj, Martin Bútora, Miroslav Cipár, Ľubomír Feldek, Fedor Gál, Eugen Gindl, Milan Kňažko, Vladimír Kompánek, Rudolf Sikora, Ladislav Snopko a Peter Zajac. Členská základňa VPN, prakticky ihneď po vzniku hnutia rýchlo rástla a absorbovala politických aktivistov zo všetkých vrstiev spoločnosti a regiónov Slovenska.

Súbežne prijali študenti Vyhlásenie študentov slovenských vysokých škôl. Požadovali dôsledné vyšetrenie udalostí zo 17. novembra v Prahe, vyvodenie právnej a politickej zodpovednosti voči politikom zodpovedným za stav spoločnosti, slobodné voľby a politický pluralizmus, seriózny spoločenský dialóg a sprístupnenie médií. Študentské demonštrácie prepukli aj v Žiline, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach.

Pred Technickou univerzitou v Košiciach bol zorganizovaný míting s niekoľko tisíc účastníkmi. Verejne sa vyjadrila požiadavka na demokratizáciu spoločnosti a vyšetrenie zásahu bezpečnostných zložiek proti študentom v Prahe. Styčným bodom stále početnejších demonštrácií v Košiciach bola Štátna vedecká knižnica na Hlavnej ulici.

Fotomateriál Nežná revolúcia v Košiciach.

Situačné správy ŠtB k Nežnej revolúcii v Košiciach.

22. november 1989

Masové demonštrácie

Masové demonštrácie v mestách sa stupňovali. V Bratislave sa pred Justičným palácom zišlo približne 15000 ľudí, ktorí demonštrovali za prepustenie Jána Čarnogurského, posledného väzneného člena tzv. bratislavskej päťky.

Na Námestí SNP v Bratislave sa konala masová demonštrácia, na ktorej vystúpili Milan Kňažko a Ján Budaj. Prečítali pozdravný list od Václava Havla a výzvu VPN k občanom s požiadavkou na odstúpenie skompromitovaných funkcionárov, prehodnotení udalostí rokov 1968 – 1969, prepustenie politických väzňov a prístup do médií a prijatie zákona o zhromažďovaní.

Fotomateriál Nežná revolúcia v Bratislave.

Trnavský arcibiskup Ján Sokol vydal list Ľuďom dobrej vôle na Slovensku, ktorým žiadal, aby v štátnych funkciách boli slobodne a demokraticky menovaní ľudia.

Vedenie KSČ odvolalo ozbrojené oddiely Ľudových milícií z Prahy.

24. november 1989

Amnestia pre väčšinu politických väzňov

Príslušníkom ŠtB bolo nariadené pristúpiť k realizácii aktívnych opatrení zabezpečujúcich mapovanie činnosti štrajkujúcich výborov, odhaľovanie ich štruktúr a bezprostredných akcií pripravovaných voči straníckym orgánom. ŠtB mala nasadiť všetky sily a prostriedky k znemožneniu pripravovaného generálneho štrajku.

Predsedníctvo ÚV KSČ v Prahe odstúpilo zo svojich funkcií. Bol vymenovaný nový generálny tajomník, ktorým sa stal Karel Urbánek namiesto Miloša Jakeša.

Na demonštrácii v Prahe vystúpil A. Dubček, ktorý povedal, že „rozchod s normalizačnou politikou je bezpodmienečný a neznesie odklad.“

Gustáv Husák vyhlásil pod tlakom OF a VPN amnestiu, v dôsledku ktorej bola prepustená väčšina politických väzňov vrátane J. Čarnogurského.

26. november 1989

Politické rozhovory OF s premiérom Adamcom

V rámci KSS odstúpili z funkcií normalizátori Viliam Šalgovič, Elena Litvajová a Gejza Šlapka. V Prahe sa začali politické rozhovory medzi OF a premiérom Adamcom. Po ich ukončení vystúpil Adamec na demonštrácii na Letnej, kde bol vypískaný.

27. november 1989

Generálny štrajk

O 12:00 začal dvojhodinový, manifestačný generálny štrajk.

29. november 1989

Zrušenie ústavného článku 4

Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo ústavný článok 4 o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a v Národnom fronte ako aj článok 16 o marxizme-leninizme ako o hlavnej štátnej ideológii.

30. november 1989

Odstránenie Železnej opony na hraniciach s Rakúskom

Federálna vláda nariadila odstrániť drôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom, ktoré boli súčasťou Železnej opony.

Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasadaní vyzvalo komunistov, aby bezprostredne a bez predsudkov začali viesť dialóg so všetkými, ktorí sú ochotní sa na ňom zúčastniť“. Nastolilo tiež potrebu kritického prehodnotenia udalostí z roku 1968 a invázie vojsk štátov Varšavskej zmluvy.

1. december 1989

Skartácia materiálov ŠtB

Na príkaz námestníka ministra vnútra, generála Alojza Lorenca, sa začalo s rozsiahlou skartáciou materiálu Štátnej bezpečnosti.

3. december 1989

Vláda 15:5

Bol nastolený pokus o reformu vlády, pričom na jej čele stál L. Adamec a prevažnú časť tvorili stále komunistickí ministri. Tento návrh sa označuje tiež ako „vláda 15:5“, pričom vyjadruje pomer komunistických ku nekomunistickým ministrom.

Ústupkom „vlády 15:5“ bolo verejné prehodnotenie augusta 1968 a návrh na začatie rokovaní so Sovietmi o odsune ich vojsk z územia Československa. Táto „úprava“ vyvolala opätovnú vlnu demonštrácií a protestov a viedla k novým rokovaniam, na ktoré komunistickí funkcionári museli pod tlakom okolností pristúpiť.

4. december 1989

Ohlásenie ďalšieho generálneho štrajku

Kvôli nesúhlasu so zložením federálnej vlády sa zástupcovia rôznych organizácií na čele so študentmi rozhodli pokračovať v štrajkovej aktivite do 11. decembra, kedy ohlásili ďalší generálny štrajk v prípade, ak by sa nepodarilo uspokojiť požiadavky OF a VPN.

5. december 1989

Okrúhle stoly

V Prahe začali rokovania tzv. okrúhleho stola medzi predstaviteľmi OF a predsedom federálnej vlády L. Adamcom. Súbežne rokovali predstavitelia VPN aj o rekonštrukcii slovenskej vlády s novým predsedom SNR R. Schusterom.

6. december 1989

Rokovania o nominácii VPN a OF do vlády

V Prahe pokračovali politické rokovania okrúhleho stola. Na rokovaniach VPN a OF v Prahe sa schválila dohoda oboch strán v otázkach nominácie oboch hnutí do vlády. Po týchto rokovaniach sa začalo ďalšie kolo rokovaní s Adamcom, ktorý prisľúbil predložiť návrhy na ministrov. Vo svojom televíznom vystúpení konštatoval, že odstúpi ak bude pod tlakom ultimatívnych požiadaviek zo strany občianskych hnutí.

7. december 1989

Adamcova demisia

L. Adamec podal demisiu a zostavením vlády bol poverený M. Čalfa. Zároveň vstúpil do aktívnych rokovaní s vedením opozičných síl, ktoré presadili svoje požiadavky.

Spoločnými kandidátmi OF a VPN sa stali Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Valter Komárek, Peter Miller, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý a Jiří Dienstbier.

10. december 1989

Pochod „Ahoj Európa“ a „vláda národného porozumenia"

Uskutočnil sa pochod z Bratislavy do Hainburgu s názvom „Ahoj Európa“. Zúčastnilo sa ho približne 50 000 občanov a znamenal faktický pád železnej opony na Slovensku.

Na Pražskom hrade bola vymenovaná „vláda národného porozumenia“ na čele s Mariánom Čalfom. Z 20 ministrov bolo 9 komunistov a 11 nekomunistov. Po vymenovaní novej vlády G. Husák abdikoval z postu prezidenta.

Hlavným cieľom „vlády národného porozumenia“ bolo začať transformáciu z totalitných do demokratických pomerov a doviesť spoločnosť k prvým slobodným voľbám.

11. december 1989

Dubček, Adamec a Císař kandidujú na prezidenta

Alojz Lorenc zastavil s okamžitou platnosťou operatívnu činnosť odborov boja proti „vnútornému nepriateľovi“.

Alexander Dubček, Ladislav Adamec a Čestmír Císař predložili svoju kandidatúru na post prezidenta.

12. december 1989

Slovenská „vláda národného porozumenia“

Predsedníctvo SNR vymenovalo novú slovenskú „vládu národného porozumenia“, na čele ktorej stál komunista Milan Čič.

15. december 1989

Čalfa ponúka Havlovi podporu pri kandidatúre na prezidenta

Predseda vlády Marián Čalfa sa stretol s Václavom Havlom a ponúkol mu spoluprácu pri presadení jeho kandidatúry na prezidenta.

22. december 1989

Na základe rozhodnutia ťažiskových politických síl bol za prezidentského kandidáta určený Václav Havel. Alexander Dubček mal obsadiť post predsedu federálneho zhromaždenia.

28. december 1989

Alexander Dubček predsedom federálneho zhromaždenia

Na post predsedu federálneho zhromaždenia bol zvolený Alexander Dubček. Začalo sa prvé kolo kooptácií poslancov do parlamentu. Kooptovaných bolo 23 poslancov, pričom z neho boli vylúčení najskompromitovanejší komunisti. Kooptácie sa uskutočnili na základe ústavného zákona č. 183/1989.

29. december 1989

Václav Havel prezitentom

Na post prezidenta republiky bol zvolený Václav Havel.

12. január 1990

Havel v Bratislave

Bratislavu navštívil novo zvolený prezident Václav Havel a zúčastnil sa rokovania Slovenskej národnej rady.

18. január 1990

Výmena kádrov v podnikoch a školách

Slovenská vláda vydala stanovisko k personálnym výmenám v podnikoch a školách, k začiatku personálnych zmien, v rámci ktorých sa vymenili vedúci predstavitelia bývalého režimu, tzv. nomenklatúrne kádre.

23. január 1990

Pomlčková vojna

Prezident Václav Havel vystúpil vo Federálnom zhromaždení s návrhom na zmenu názvu štátu. Namiesto Československá socialistická republika navrhol názov Československá republika. Jeho návrh vyvolal na Slovensku búrlivú negatívnu reakciu a odštartoval tzv. pomlčkovú vojnu.

1. február 1990

Zrušenie ŠtB

Na základe rozkazu federálneho ministra vnútra Richarda Sachera bola oficiálne zrušená Štátna bezpečnosť.

20. apríl 1990

Česká a Slovenská Federatívna republika

Po tzv. pomlčkovej vojne sa názov štátu zmenil na Česká a Slovenská Federatívna republika.

8. – 9. jún 1990

Slobodné voľby

V Československu sa konali slobodné voľby.

Na Slovensku zvíťazilo hnutie VPN s 29,34 % hlasov, nasledovalo Kresťanskodemokratické hnutie s 19,20 % hlasov, Slovenská národná strana s 13,94 % hlasov. Komunistická strana Slovenska utrpela porážku a s 13,34 % hlasov sa stala opozičnou stranou.
SÚČASNOSŤ
TOP